Saturday 30 March 2019 at Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet Campus Solna

Contact

Academic Conferences
E-mail: SDGsInHigherEd@akademikonferens.se
Telephone: +46 18 67 10 34 or +46 18 67 10 03

Where
Aula Medica
Nobels väg 6, Karolinska Institutet campus Solna 

Academic Conferences - universities in cooperation | Karolinska Institutet, SLU and Uppsala University
SDGsInHigherEd@akademikonferens.se | Tel: +46 18-67 10 03 | www.akademikonferens.se